Mount Diablo via Mitchell Canyon Staging Area: 37.920368, -121.941719